E-lening.be  
Verwelkoming Aanvraag on line Producten Rentevoeten Rekenmachines Vragen Neem contact met ons Toegang client

   • Homepage

Aanvraag on line

   • Hypothecaire lening

Producten

   • Hypothecaire lening

Rentevoeten

   • Hypothecaire rente

Rekenmachines

   • Maandelijkse aflossing
   • Notariskosten

Vragen

   • Vragen - Antwoorden

   • Wie zijn wij?    
   • Informaties

   • Contacteer mij!

   • Toegang tot uw dossier

Onze vertrouwelijkheidscode


De onderneming €-lening.be heeft zich van bij haar oprichting ertoe verbonden om het vertrouwelijk karakter te beschermen van alle persoonlijke gegevens die ze in haar bezit heeft omtrent haar cliënten en de financiële betrekkingen die deze laatsten met haar onderhoudt. Terwijl in zaken de naleving van het vertrouwelijk karakter van persoonlijke gegevens wenselijk is, is dit in het financiële domein essentieel.

In deze Code geven we toelichting bij de aard van onze verbintenis om de persoonlijke gegevens van onze cliënten te beschermen. Wij willen dat u zeer duidelijk zou weten waarom wij persoonlijke gegevens nodig hebben, op welke manier wij het vertrouwelijk karakter van deze gegevens beschermen en hoe u de op u betrekking hebbende gegevens kan raadplegen.De verantwoordelijkheden van onze bedienden
TAl onze bedienden moeten het vertrouwelijk karakter beschermen van alle persoonlijke gegevens waartoe ze toegang hebben. Bij hun indiensttreding hebben ze allemaal aanvaard een vertrouwelijkheidsakkoord te ondertekenen waardoor ze deze verantwoordelijkheid erkennen en die ze ook na het verlaten van de onderneming moeten blijven naleven.
Wij informeren onze bedienden geregeld over onze normen en methodes inzake bescherming van de persoonlijke gegevens en wij wijzen hen op het belang en de noodzaak om zich hiernaar te schikken. Het is een arbeidsvoorwaarde.
Direct marketing
Af en toe zullen wij met u communiceren via de post, de telefoon of e-mail om u producten en diensten aan te bieden die u kunnen interesseren.
Direct marketing omvat geen persoonlijke financiële informatie.

 

Persoonlijke gegevens
U kan beslissen om ons bepaalde persoonlijke gegevens niet of ons helemaal geen persoonlijke gegevens te verstrekken. U kan eveneens de toestemming intrekken die u ons hebt verleend in verband met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, mits:

- u ons hiervan minstens 60 dagen vooraf op de hoogte brengt dat u uw toestemming intrekt door het vereiste formulier in te vullen dat u schriftelijk kan aanvragen op het adres Houba de Strooperlaan 46, 1020 Brussel.

- de intrekking van uw toestemming het ons niet onmogelijk maakt om onze met u overeengekomen verbintenissen na te leven.

- uw toestemming betrekking heeft op een krediet dat wij u hebben toegestaan en krachtens hetwelk wij verplicht zijn om op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens in te zamelen en ze mee te delen aan kredietinstellingen, kredietverzekeringsmaatschappijen of andere kredietverstrekkers met het oog op het behoud van de efficiëntie van het kredietverleningssysteem en de integraliteit van de gegevens die in het bezit zijn van de kredietinstellingen.

Indien u bovendien onze directe reclame niet wenst te ontvangen en uw persoonlijke gegevens niet wenst mee te delen, kan u uw naam laten schrappen op onze lijsten die bestemd zijn voor directe reclame en het mededelen van persoonlijke gegevens. U kan ons dit schriftelijk meedelen of bellen naar een vertegenwoordiger en vragen om de adequate formulieren in te vullen.Kortom
We zien het als een plicht om de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens strikt geheim te houden.

Voor meer details over onze verbintenis om het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren, kan u met ons contact opnemen. Indien het antwoord u niet bevredigt, aarzel dan niet om schriftelijk met ons contact op te nemen op een van de volgende adressen :

Directie - vertrouwelijkheid
Ch. de Waterloo 341
1060 Bruxelles


Telefonisch op : 02 538 78 34
of per fax op : 02 318 06 53

 

           
Zoeken
       

Ontvang via e-mail onze informatiebrief met onze laatste tarieven, onze reclame aanbiedingen enz...

noteer uw e-mail:

     
   
Verwelkoming Aanvraag on line Producten Rentevoeten Rekenmachines Vragen Neem contact met ons Toegang Client
Bescherming van de persoonlijke levensfeer bij E-lening.